Autor: Jacek Parafinowicz

  • Wizyta studyjna – Kraków

    Przed nami kolejna wizyta studyjna Ogólnopolskiej Sieci Turystyki Wytchnieniowej, która odbędzie się w dniach 21-22.10.2023 r. w Krakowie. W imieniu Fundacji Ładne Historie i współorganizatorów: Fundacji Sprawne Wspinanie, Stowarzyszenia Zacięcie i Fundacji Polska górom zapraszamy podmioty z całej Polski, zajmujące się turystyką społeczną oraz te odpowiedzialne za wdrażanie i realizację różnych form opieki wytchnieniowej dla…

  • Spotkanie Ogólnopolskiej Sieci Turystyki Wytchnieniowej

    Za nami kolejne spotkanie Ogólnopolskiej Sieci Turystyki Wytchnieniowej, które odbyło się 21 września w formule online. W spotkaniu wzięły udział osoby i podmioty, reprezentujące instytucje publiczne, sektor pozarządowy i sektor prywatny działający na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Dziękujemy podmiotom, które zaprezentowały się w trakcie spotkania: Tatrzański Park Narodowy i TERMA. Jesteśmy pod dużym wrażeniem…