O sieci

Ogólnopolska Sieć Turystyki Wytchnieniowej powstała w 2022 r.
Zrzesza osoby i podmioty z całej Polski, zajmujące się turystyką społeczną oraz te odpowiedzialne za wdrażanie i realizację różnych form opieki wytchnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Sieć powstała z inicjatywy organizacji pozarządowych, ma charakter międzysektorowy i zaprasza do współpracy osoby reprezentujące ngo, podmioty publiczne oraz prywatne.

W jakim celu powstała Ogólnopolska Sieć Turystyki Wytchnieniowej?

Nadrzędnym celem sieci jest rozwój usług wytchnieniowych w sektorze turystyki poprzez zwiększenie dostępu do aktywnych form opieki wytchnieniowej, budowanie świadomości potrzeby rozwoju oferty turystyki wytchnieniowej i zwiększanie dostępu dla szerokich grup społecznych w tego rodzaju ofercie.

Sieć ma służyć wzmocnieniu osób i podmiotów działających w tym obszarze poprzez wymianę doświadczeń, inicjowanie współpracy i aktywny dialog wewnątrz i na zewnątrz sieci. Zapraszamy do podejmowania działań rzeczniczych w kwestiach, które wspólnie uznamy za kluczowe dla rozwijania w Polsce aktywnych form opieki wytchnieniowej.

Nasze cele realizujemy poprzez:

  • Organizowanie konferencji, warsztatów i spotkań
  • Tworzenie strategii rozwoju turystyki wytchnieniowej
  • Tworzenie modelu autorzecznictwa
  • Rekomendacje zmian prawnych (prawo krajowe, lokalne)
  • Aktywny udział w konsultacjach społecznych i pracach komisji na różnych szczeblach
  • Realizację kampanii społecznych i promocję dobrych praktyk

Na czym polega uczestnictwo w sieci?

Uczestnictwo w sieci ma dobrowolny charakter. Spotkania sieci odbywają się kilka razy do roku w formule stacjonarnej lub online. Służą one prezentacji najciekawszych praktyk, inicjowaniu współpracy, dyskutowaniu aktualnych tematów, planowaniu wspólnych działań rzeczniczych.

W ramach działań sieci organizowane są również wizyty studyjne, w ramach których odwiedzamy miejsca, w których są realizowane ciekawe inicjatywy związane z turystyką oraz aktywną opieką wytchnieniową osób z niepełnosprawnościami.