Podsumowanie wizyty studyjnej w Krakowie

Za nami ostatnia w tym roku wizyta studyjna Ogólnopolskiej Sieci Turystyki Wytchnieniowej. Wspaniale było się spotkać w Krakowie w tak licznym gronie organizacji działających na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami poprzez turystykę społeczną!

Fot. Katarzyna Skobiej, Mydlana Fotografia

Dziękujemy organizatorom – Stowarzyszenie Zacięcie za przygotowanie gry terenowej po Ojcowski Park Narodowy, która powstała dzięki współpracy z Fundacją Polska Górom! Gra prowadzona była przy pomocy aplikacji Tropimy, która wyznaczała uczestnikom i uczestniczkom punkty orientacyjne, tworząc tym samym trasę naszej wycieczki. Jesień w OPN była przepiękna. Dziękujemy Ojcowski Park Narodowy za udostępnienie parku, ciekawostki przyrodnicze na trasie i za objęcie całości wydarzenia Patronatem Honorowym Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego Pana Tomasza Gierata.

fot. Katarzyna Skobiej, Mydlana Fotografia

Oprócz zajęć w terenie odbyły się również zajęcia wspinaczkowe na Nasza Ściana. Poznaliśmy wspinanie jako narzędzie w prowadzeniu działań społecznych i aktywność dostępną dla każdego. Za to nowe doświadczenie i zdobytą w tym zakresie wiedzę dziękujemy Fundacja Sprawne WspinanieStowarzyszenie Zacięcie. Przygotowane przez Was warsztaty zrobiły na nas duże wrażenie.

fot. Katarzyna Skobiej, Mydlana Fotografia

Dziękujemy wszystkim podmiotom za obecność i chęć dzielenia się doświadczeniem z zakresu turystyki społecznej – Fundacja Ładne Historie, Fundacja Imago, Fundacja Eisenhowera, Fundacja CzaSami. Wierzymy, że zbudowane w ten sposób relacje zaowocują wspólnymi projektami w przyszłości.

Najbliższe spotkanie Ogólnopolskiej Sieci Turystyki Wytchnieniowej odbędzie się w formule online 4 grudnia o godz. 14:00. Zarezerwujcie miejsce w swoich kalendarzach!

Przypominamy, że sieć jako taka zrzesza osoby i podmioty z całej Polski, zajmujące się turystyką społeczną oraz te odpowiedzialne za wdrażanie i realizację różnych form opieki wytchnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Chcesz dołączyć do sieci?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy: bit.ly/SiecTurystykiWytchnieniowej

Szczegółowych informacji udziela koordynatorka Sieci, Halina Bernatt.

  • telefon: +48 698 611 129;
  • mail: halina.bernatt@ladnehistorie.pl

Zdjęcia: Katarzyna Skobiej, Mydlana Fotografia


Działania są częścią projektu „(Po)łączą nas góry – razem rozwijamy turystykę społeczną”, realizowanego w ramach dotacji Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Logotyp Programu Aktywni Obywatele.